Γραφεῖον Τύπου

Ἐκπρόσωπος: Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου