Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς καί θεμάτων συγχρόνου προβληματισμοῦ

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.

Μέλη: κ. Ὁδυσσεύς Ζῶρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνακάκης, κ. Συμεών Παναγιωτάκης, κ. Χρῆστος Λιονῆς καί κ. Μιχαήλ Ἀλεξανδράκης, Καθηγηταί Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Κρήτης, καί κ. Γεώργιος Γουλιέλμος, ἰατρός.

Γραμματεύς: κ. Αἰκατερίνα Μεταξάκη-Μπαλτζάκη.