Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητρο-πολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Μέλη: Εἷς ἀντιπρόσωπος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης.