Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Εἰρηναῖος.

Μέλη: οἱ Καθηγούμενοι Ἀρχιμ. Μεθόδιος Σαμαριτάκης καί Ἀρχιμ. Μακάριος Σπυριδάκης, ὁ Πρωτ. Δημήτριος Χριστοδουλάκης καί Διακ. Εἰρηναῖος Παπαδημητρίου.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Μωϋσῆς Μπᾶνος.