Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μη-τροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.

Μέλη: Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός.

Γραμματεύς: Πρωτ. Ἐμμανουήλ Διαμαντάκης.