Κατηγορία: Εγκύκλιοι

Περί Δεκαπενταυγούστου 2015

Ἀριθμ. πρωτ. 402 Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2015 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀπευθύνεται σήμερα, κατά τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», πρός


Περί τῆς καταργήσεως κρατήσεων ΜΤΠΥ ΤΠΟΕΚΕ 2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 407 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2014 Πρός Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας. Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν. Θέμα: «Περί τῆς μή ὑποχρεώσεως τῶνἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. πρός ἀπόδοσιν κρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καί περί καταργήσεως πόρων ἐκ τοῦ κληροσήμου ἀπό 1.1.2015». Ἐν συνεχείᾳ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως,


Μήνυμα Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης επί τοις Χριστουγέννοις 2013

Ἀριθμ. Πρωτ. 823 Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2013 Πρός τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, Αὐτές τίς ἡμέρες ἑορτάζουμε τή «Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν», τά Χριστούγεννα. Στή μεγάλη αὐτή Ἑορτή μας, ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Ὁ Λόγος σαρκώνεται γιά νά


Περί τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ 2013

Ἀριθμ. Πρωτ. 102 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 2013 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, Ἡ ἀπαρχή τοῦ νέου ἔτους σφραγίσθηκε ἀπό ἕνα χαρμόσυνο γεγονός γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τήν κατάταξη στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἑνός νέου Ἁγίου, τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ


Περί τοῦ Ἁγίου Μύρου 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. 70 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2012 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχομεν εἰσέλθει καί ἐφέτος εἰς τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί προετοιμαζόμαστε πνευματικῶς νά πανηγυρίσωμε τό Ἅγιον Πάσχα. Ἀναμένομε τήν ἀνέσπερη χαρά


Περί τοῦ διορισμοῦ τῶν Ἐφημερίων 2011

Ἀριθμ. Πρωτ. 38 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 19ῃ Ἰανουαρίου 2011 Πρός τούς ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους, τούς αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους καί τούς εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ὡς καλῶς γνωρίζετε, εἰς τό πλαίσιον περιστολῆς τῶν κρατικῶν δαπανῶν διά τήν δυνατότητα ἀποπληρωμῆς τοῦ δημοσίου χρέους καί τῆς


Περί ἀδειῶν Ἐφημερίων 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 756 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010 Πρός τούς Ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους, τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους καί τούς Εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., συνεζήτησεν μεταξύ ἄλλων καί


Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 570 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2010 Πρός τούς Πανοσιολ. Καθηγουμένους καί Ὁσιωτ. Καθηγουμένας τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεωντῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἕδρας αὐτῶν. Ἅγιοι Καθηγούμενοι, ὁσιώταται Γερόντισσαι, Ἐν πνεύματι πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀνυστάκτου ποιμαντικῆς μερίμνης καί ἐνδιαφέροντος διά τό μέλλον τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς


Περί τοῦ Κρητικοῦ Παναγίου 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 543 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2010 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς καί τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 4ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀπεφάσισεν, ὅπως συστήσῃ ὑμῖν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἀνάγκην τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τοῦ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ»,


Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 2010

Ἀριθμ. πρωτ. 246                                                          Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 4ῃ Μαΐου 2010 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅλοι οἱ Κρῆτες Ἐπίσκοποι, Ποιμένες καί Πνευματικοί σας Πατέρες, ἀπευθυνόμαστε σήμερα, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς σέ ὅλους ἐσᾶς, τούς