Επίσημο δελτίο Απόστολος Τίτος – Διεύθυνση

Α. Ἐποπτεύουσα Συνοδική Ἐπιτροπή:
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος
Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας
Γραμματεὺς: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Β. Διευθυντής Συντάξεως:
Ἀρχιμ. Εὐγένιος Καρακωνσταντάκης, Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ»,
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης
Ἁγίου Μηνᾶ 25, 712 01 Ἡράκλειο
Τηλ.: 2810 288658
e-mail: [email protected]