Επίσημο δελτίο Απόστολος Τίτος – Διεύθυνση

Α. Ἐποπτεύουσα Συνοδική Ἐπιτροπή:
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας
Γραμματεὺς: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης,
Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Β. Διευθυντής Συντάξεως:
Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, Δρ. Θ.
Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ»,
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης
Πλατεῖα Ἁγίου Μηνᾶ, 712 01 Ἡράκλειο
Τηλ. & FAX: 2810 288658
e-mail: [email protected]