Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Φεβρουάριος 2017)

Ἀνωτάτη διοικητική ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερᾷ Ἐπαρχιακῇ Σύνοδος συγκειμένη ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου.