Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀνωτάτη διοικητική ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερᾷ Ἐπαρχιακῇ Σύνοδος συγκειμένη ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου.


πρ. Κρήτης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ