Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ (8-10-2000)Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρῴας Κρήτης, κ. Μακάριος (Δουλουφάκης) ἐγεννήθη εἰς Δαφνές Ἡρακλείου Κρήτης τῷ 1961. Τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐπεράτωσεν εἰς Ἡράκλειον. Ἒλαβε Πτυχίον καί Δίπλωμα Βυζ. Μουσικῆς.

Ἐσπούδασεν εἰς τάς Θεολογικάς Σχολάς τῶν Παν/μίων Βελιγραδίου καί Θεσσαλονίκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1985 μέ βαθμόν «Ἄριστα». Ἐπραγματοποίησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τό Πανεπιστήμιον Σορβώνης Παρισίων, ἐκ τοῦ ὁποίου ἔλαβε τό Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα αὐτοῦ. Ἀναγνώστης ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου, τῷ 1985 ἐκάρη μοναχός ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἀγκαράθου, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, τό ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη διάκονος καί τῷ 1987 πρεσβύτερος, ὑπό τοῦ ἰδίου.

Το 1992 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τό ἔτος 1990, διωρίσθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης μέχρι τοῦ ἔτους 2000, ὁπότε ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ. Τό ἔτος 2001 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Γραμματεύς Αὐτῆς. Τήν 26/5/2005 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Μακάριος, κατόπιν Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 
μετέχει στίς ἑξῆς Συνοδικές Ἐπιτροπές:

Α. Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων,

Β. Πρόεδρος τῆς Γ. Συνελεύσεως τῶν ἐταίρων τῆς Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,

Γ. Μέλος τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης καί

Δ. Α´ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Νομοῦ Ἡρακλείου ὡς καί ἄλλων Ἐπιτροπῶν.

Ὀνομαστήρια: 19 Ἰανουαρίου.