Κεφάλαιον Ιβ´ Περί Γάμου – Μνηστείας

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα.