Κεφάλαιον Ιγ´ Περί Διοικήσεως καί Διαχειρήσεως τῆς ἐν Κρήτῃ Μοναστηριακῆς Περιουσίας

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα.