Κεφάλαιον Ιστ´ Περί τῆς Περιουσίας τῶν Μοναχῶν

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα.