Κεφάλαιον Ι´ Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐφημερίων

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα.