Κρήτης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Πρόεδρος

Κρήτης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ῾Ο Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Εἰρηναῖος ἐγεννήθη τό ἔτος 1933.
᾿Εφοίτησεν εἰς τήν ᾿Εκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης, τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης καί τό Κολλέγιον τοῦ ῾Αγίου Βονιφατίου ἐν Warminster ᾿Αγγλίας. Διετέλεσεν ᾿Εφημέριος τοῦ Βristol ᾿Αγγλίας, Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου καί Διευθυντής–Σχολάρχης τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τήν 23ην Φεβρουαρίου 1975 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ 30ῇ Αὐγούστου 2006.

᾿Ονομαστήρια: 23 Αὐγούστου.