Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κρητικοῦ καί Μυρτῴου Πελάγους, κ. Δαμασκηνός (Παπαγιαννάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τῷ 1958.

Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς Λατρείας καί Τέχνης, λαβών μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως (master).

Τῷ 1976 ἐκάρη Μοναχός, τῷ 1981 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τό ἔτος 2001 διωρίσθη ὑπό τοῦ τότε Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ. Τήν 7ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον τήν 18ην ἰδίου.

Ὀνομαστήρια: 4 Δεκεμβρίου.