Συνοδικά δικαστήρια

α) Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εὐγένιος.

Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Γραμματεύς: Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 68 τοῦ Ν. 4149/1961.

β) Δευτεροβάθμιον Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εὐγένιος.

Τακτικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Ἀναπληρωματικά Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 64 παρ. 4 τοῦ Ν. 4149/1961.