Ἐπιτροπή Ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος Τίτος»

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος.

Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας.

Διευθυντής Συντάξεως καί Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Δρ.Θ., Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.