Ἐπιτροπή Ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος Τίτος»

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος.

Διευθυντής Συντάξεως καί Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Δρ.Θ., Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.