Ἐπιτροπή Ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος Τίτος»

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος.

Μέλη: Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας.

Γραμματεὺς: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Διευθυντής Συντάξεως: Ἀρχιμ. Εὐγένιος Καρακωνσταντάκης, Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.