Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ βίου

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Μέλη: οἱ Καθηγούμενοι Ἀρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης καί Ἀρχιμ. Μακάριος Σπυριδάκης, καί Καθηγουμέναι Μαγδαληνή Παρασύρη καί Θεοτίμη Χαλκούτση.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός.