Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ βίου

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Μέλη: οἱ Καθηγούμενοι Ἀρχιμ. Τιμόθεος Παναγιωτάκης καί Ἀρχιμ. Τιμόθεος Παπασωτηρίου, καί Καθηγουμέναι Χρυσοστομία Καμαράτου καί Θεοφόρα Κουνελάκη.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Κατσαρός.