Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Νεότητος

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Μέλη: Δύο ἀντιπρόσωποι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Γραμματεύς: Διάκ. Γρηγόριος Ζαχαριουδάκης.