Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φιλανθρωπίας

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Ἀναπλ. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.

Μέλη: Εἷς ἀντιπρόσωπος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Γραμματεύς: Πρεσβ. Γεώργιος Γαλεράκης