Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.

Μέλη: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Καρανδινός.

Γραμματεύς: Πρωτ. Ἐμμανουήλ Διαμαντάκης.