Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μη-τροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος

Μέλη: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης καί κ. Δημήτριος Δασκαλάκης.