Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος

Μέλη: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομος, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πρωτ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης καί κ. Δημήτριος Δασκαλάκης.