Ἀρχιγραμματεία Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Ἀρχιγραμματεύς: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος (Ξενάκης).
e-mail: [email protected], +30 6936976959.

Ὑπογραμματεύς: Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης.

Κωδικογράφος: Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος Μπατσάκης

Γραφεύς: Ἀρχιμανδρίτης Εὐγένιος Καρακωνσταντάκης

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: Ἁγίου Μηνά 25, 712 01 – Ἡράκλειον.

Τηλέφωνο – Φάξ: +30 2810288658, +30 2810335864.

Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις Ίντερνετ: www.ekklisiakritis.com

e-mail: [email protected]