Ἀρχιγραμματεία Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης
e-mail: [email protected] , +30 6983632476.

Ὑπογραμματεύς:. Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος Μπατσάκης.

Κωδικογράφος: Ἀρχιμανδρίτης Εὐγένιος Καρακωνσταντάκης

Γραφεύς:

Ταχυδρομική Διεύθυνσις: Ἁγίου Μηνά 25, 712 01 – Ἡράκλειον.

Τηλέφωνο: +30 2810288658

Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις Ίντερνετ: www.ekklisiakritis.com
e-mail: [email protected]