Κρητικό Αγιολόγιο – Απρίλιος

3 Απριλίου: Ιωσήφ, όσιος και υμνογράφος (833)

7 Απριλίου: Γεράσιμος Βυζάντιος, όσιος (1770)

Τρίτη της Διακαινησίμου: Ανάμνησις του εν τω έτει 1826 γενομένου θαύματος εν Ηρακλείω, υπό του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνά

Τετάρτη της Διακινησίμου: Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη