Κρητικό Αγιολόγιο – Δεκέμβριος

11 Δεκεμβρίου: Νικηφόρος ο Φωκάς, αυτοκράτωρ  ((996)

23 Δεκεμβρίου: Δέκα μάρτυρες (Γελάσιος, Ευνικιανός, Εύπορος, Θεόδουλος & Σατορνίνος εκ Γορτύνης, Ζωτικός εκ Κνωσού, Πόμπιος εκ Λεβήνος, Αγαθόπους εκ Πανόρμου, Ευάρεστος εξ Ηρακλείου και Βασιλείδης εκ Κυδωνίας), (250)