Κρητικό Αγιολόγιο – Μάιος

Γ΄ Κυριακή: Κοσμά του Ερημίτου και Ομολογητού, επανακομιδή ιερών λειψάνων

7 Μαΐου: Μαρίας Μεθυμοπούλας, εκ Φουρνής Μεραμβέλλου, νεομάρτυρος (1826)

14 Μαΐου: Μάρκος ο Κρης, νεομάρτυς (1643)

14 Μαΐου: Λεόντιος Β΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων  (11ος αι.)

15 Μαΐου: Ανάμνησις της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου εκ Βενετίας εις Ηράκλειον (1966)

19 Μαΐου: Ιωάννης «Αρναουτογιάννης», εν Γορτύνη, νεομάρτυς

23 Μαΐου: Εὐμένιος ὁ Νέος, ἐξ Ἐθιᾶς, Ὅσιος