Κρητικό Αγιολόγιο – Μάρτιος

15 Μαρτίου Μανουήλ, εκ Σφακίων, νεομάρτυς (1792)

17 Μαρτίου Παύλος, οσιομάρτυς  (8ος αι.)

20 Μαρτίου Μύρων, εξ Ηρακλείου, νεομάρτυς (1793)

31 Μαρτίου Θεόφιλος, μάρτυς και οι συν αυτώ (4ος αι.)