Κρητικό Αγιολόγιο – Οκτώβριος

1 Οκτωβρίου: Παύλος, Επίσκοπος Γορτύνης

7 Οκτωβρίου: Ιωάννης Ερημίτης και οι συν αυτώ 98  θεοφόροι Πατέρες, εν Κυδωνία  (1632)

8 Οκτωβρίου: Φίλιππος, Επίσκοπος Γορτύνης (2ος αι.)

10 Οκτωβρίου: Πινυτός, Επίσκοπος Κνωσού  (2ος αι.)

11 Οκτωβρίου: Ηλίας, Επίσκοπος Γορτύνης & Ιωάννης, Επίσκοπος Αρκαδίας

13 Οκτωβρίου: Μελέτιος Πηγάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1601)

17 Οκτωβρίου: Ανδρέας, ο εν Κρίσει, οσιομάρτυς (8ος αι.)

18 Οκτωβρίου: Ισίδωρος ιερομάρτυς και οι συν αυτώ, εν Γορτύνη

20 Οκτωβρίου: Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία, όσιος  (1579)

20 Οκτωβρίου: Ανδρόνικος ο Κρης, οσιομάρτυς  (8ος αι.)

23 Οκτωβρίου: Σύναξις Αγίων Κρητών Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων

28 Οκτωβρίου: Τέσσερις Νεομάρτυρες (Αγγελής, Γεώργιος, Μανουήλ και Νικόλαος), οι εν Ρεθύμνη μαρτυρήσαντες  (1824)