Μ.Κ.Ο “Φιλοξενία” – Σκοπός

Η M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA» ιδρύεται με σκοπούς:
Α.

 • Την οργάνωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων, των Ι. Ναών και προσκυνημάτων, των Ιερών Μονών και των λοιπών ευαγών Ιδρυμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης, της υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ως και την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση παντός εν γένει πνευματικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ιεραποστολικού, καλλιτεχνικού κ.λπ. έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης.
 • Την οργάνωση και ανάπτυξη των εκκλησιαστικων μέσων γενικής ενημέρωσης με τη δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, αναλόγων εκπομπών, την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ., τη δραστηριοποίηση σε τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διεξαγωγής συνεδρίων και ημερίδων, ομιλιών, διαλέξεων κλπ., την κυκλοφορία εντύπων, την χρήση κάθε ηλεκτρονικού μέσου και την έκδοση βιβλίων κλπ..
 • Τη συνεργασία και σύμπραξη με το εν Πειραιεί εδρεύον Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δι’ αυτού με τα λοιπά Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες.
 • Τη συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς της Ελλάδος σε τομείς πνευματικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, τέχνης και συντήρησης μνημείων.
 • Τον καταρτισμό ή την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ανταπόκριση σχετικών προκηρύξεων εθνικών φορέων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Τη δραστηριοποίηση στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας σχολείων ή πνευματικών ιδρυμάτων πάσης βαθμίδας και ειδικότητας.
 • Τη δραστηριοποίηση στον τομέα της φιλανθρωπίας με τη δημιουργία νέων ευαγών ιδρυμάτωνστο γεωγραφικό χώρο της νήσου Κρήτης και την ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων.
 • Τη δραστηριοποίηση σε τομείς παροχής τεχνογνωσίας, εμπειριών και ιδεών.
 • Τη διάδοση και διατήρηση των εκφάνσεων της πολιτιστικής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας πολυδύναμων κέντρων πολιτισμού, της προστασίας-συντήρησης-ανάπτυξης και προβολής των μνημείων και των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του βυζαντινού και νεώτερου πολιτισμού στην Κρήτη, της συντήρησης τοιχογραφιών, εικόνων, ψηφιδωτών, ξυλογλύπτων κ.λ.π.,της δημιουργίας νέων εκκλησιαστικών μουσείων και του εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων, την εκμάθηση και καλλιέργεια όλων εν γένει των μορφών εκκλησιαστικής τέχνης (π.χ. αγιογραφία, ξυλογλυπτική κ.λ.π.) αλλά και της λαïκής τοιαύτης, την ανάπτυξη μουσικής δημιουργίας (εκκλησιαστικής και τοπικής παραδόσεως), καλλιτεχνικών επιδόσεων, κινηματογραφικής και θεατρικής παρουσίασης θεμάτων με πολυμέσα.

 

Β.

 1. Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσεται και η ενίσχυση του πολυμερούς ανθρωπιστικού  και αναπτυξιακού έργου από την Eκκλησία Kρήτης που αφορά πληθυσμιακές ομάδες, μετανάστες ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ή πολιτιστικής ταυτότητας, σε αναπτυσσόμενες αλλά και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
 2. Στα πλαίσια του προαναφερόμενου βασικού σκοπού οι δράσεις της Eταιρείας θα καλύπτουν μεταξύ άλλων τους τομείς (i) της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας (ii) των βασικών κοινωνικών υποδομών, (iii) της προστασίας του περιβάλλοντος, (iv) της προστασίας και αναδείξεως ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, (v) της βασικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως καθώς και της καταρτίσως με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες πληθυσμιακές ομάδες, (vi) της οικοδομήσεως και ενδυναμώσεως θεσμών, (vii) της προωθήσεως του σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (viii) της ισότητας των δύο φύλων. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδίδεται στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε πνευματικά και πολιτιστικά θέματα.
 3. Στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών, όπως αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους Β(1) και Β(2) του παρόντος άρθρου, η Eταιρεία θα συμμετέχει στην πολυμερή σύμβαση δημιουργίας ομίλου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπό την αιγίδα και ευθύνη του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέσα στα πλαίσια του εν λόγω ομίλου και σε σύμπραξη με το ανωτέρω Ίδρυμα, η Εταιρεία θα επιδιώκει τον καταρτισμό ή την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (όπως αυτές καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ αλλά και προς άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου υπάρχει ανάγκη αναλήψεως αναλόγων δράσεων). Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων ιδιαίτερη θέση θα κατέχει ο τομέας του διαθρησκειακού διαλόγου και της πολιτισμικής προσεγγίσεως των λαών.
 4. Μέσω της συμμετοχής της στον προαναφερόμενο όμιλο, η εταιρεία θα επιδιώκει να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (M.K.O., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, O.T.A., πανεπιστημιακά ιδρύματα, μαζικούς φορείς όπως συνεταιρισμούς, σωματεία, συλλόγους αλλά και φορείς της ιδιωτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, τόσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο στις κοινωνίες των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βασικών αναγκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του πληθυσμού  των χωρών αυτών και κυρίως των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες).
 5. Στα πλαίσια της ανάληψης των ως άνω δράσεων η Eταιρεία θα επιδιώκει να προωθεί, σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου,  την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που θα προκύπτουν από την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα του τοπικού πληθυσμού να προάγει με τις δικές του δυνάμεις τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης.

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

 1. Να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικούς φορείς χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης η Εταιρεία, σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπορεί να υποβάλει προτάσεις υπό την ιδιότητα του εταίρου του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια του ομίλου που τελεί υπό την αιγίδα και ευθύνη του Ιδρύματος τούτου.
 2. Να συλλέγει ποσά, λαμβάνει εισφορές, αποδέχεται δωρεές και κληρονομιές από τους υποστηρικτές της καθώς και από τρίτα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα.
 3. Να αγοράζει, μισθώνει ή/και να εκμισθώνει κινητά ή και ακίνητα, εφόσον αυτά θα είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού της.
 4. Να αξιοποιεί το στελεχιακό, επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια της συμμετοχής της στον όμιλο που τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος ή/και να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ( με τις ανάλογες συμβάσεις έργου, εργασίας ή υπηρεσιών) για την προώθηση των σκοπών της και τη διεξαγωγή των εργασιών της.
 5. Ως μέσο για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η Eταιρεία  μπορεί να εκπονεί τις σχετικές έρευνες και μελέτες, να διοργανώνει Συνέδρια, να διεξάγει εκστρατείες ενημερώσεως του κοινού καθώς και να εκδίδει περιοδικά ή άλλα συγγράμματα και ενημερωτικά φυλλάδια που καταγράφουν μέσα από τη διεξαγωγή των ανάλογων ερευνών την οικονομική, εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση της νήσου.