Ἀνακοινωθέν 28.1.2003

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς Συνεδρίαν σήμερον, 28ην Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. ἐν Ἡρακλείῳ ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου, ἠσχολήθη μέ θέματα ὑπηρεσιακῆς φύσεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μετέχουσα εἰς τήν γενικήν ἀγωνίαν, τήν προερχομένην ἐκ τῆς ἀπειλῆς τοῦ πολέμου εἰς τό Ἰράκ, ἐκφράζει τήν εὐχήν, ὅπως ἀποφευχθῇ πάσῃ θυσίᾳ ὁ πόλεμος καί τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα αὐτοῦ καί ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Μέ τήν εὐκαιρίαν ἐπίσης τῆς ἐπικειμένης ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὔχεται εἰς τούς νέους πάσης ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδος πρόοδον καί εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς μας ἐνίσχυσιν ἀπό Θεοῦ καί φωτισμόν, πρός προαγωγήν τοῦ ἔργου αὐτῶν.