Ἀνακοινωθέν 30.10.2003

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 30 Ὀκτωβρίου στό Ἡράκλειο σέ τακτική Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, κυρίως ὑπηρεσιακῆς φύσεως.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἡ Ἱερά Σύνοδος, διερμηνεύουσα τά αἰσθήματα Κλήρου καί Λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου, γιά μιά ακόμη φορά διατρανώνει τήν πλήρη ἀφοσίωση καί τήν εὐγνωμοσύνη της στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό καί Οἰκουμενικό Θρόνο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀγωνιῶσα προσεύχεται γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἀληθείας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί τή διατήρηση τῶν ἀπό αἰώνων ἀπαραγράπτων κανονικῶν προνομίων καί δικαιοδοσιῶν τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ οἰκουμενικότητα τῆς ὁποίας πανορθοδόξως καί διαχριστιανικῶς παραμένει ἀκατάλυτη καί ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος.»