Ἀνακοινωθέν 2.11.2003

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μόλις ἐπληροφορήθηκε τίς δηλώσεις τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πρός τοπικά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐδῶ στήν Κρήτη, σχετικές μέ τό ἐκκλησιαστικό θέμα πού ἔχει προκύψει ἀνάμεσα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζει τή θλίψη καί τή δυσαρέσκειά της γιά ὅσα ἰσχυρίσθηκε περί ἑνοποιήσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν πού βρίσκονται στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια.

Οἱ δηλώσεις αὐτές τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, πού ἔγιναν ἐπί Κρητικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἐδάφους, ἀποτελοῦν πρόκληση πρός τά αἰσθήματα τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, φανερώνουν ἀσέβεια Κληρικοῦ πρός τήν Τοπική Ἐκκλησία καί τήν Ἱστορία της, καί παραπλανοῦν σκόπιμα τό λαό μας. Ἡ ἀπαξιωτική μάλιστα, εἰς βάρος τοῦ προσώπου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, χρήση τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, ἀποτελεῖ φαινόμενο ἰδιαιτέρως λυπηρό, τό ὁποῖο δέν τιμᾶ τόν Καθηγητή, ἐνῶ φανερώνει, ἄν μή τι ἄλλο, ἔλλειψη σοβαρῶν ἐπιχειρημάτων.

Ὡς Κληρικός εἶχε καί τήν ὑποχρέωση νά λάβει τήν κανονική ἐκκλησιαστική ἄδεια τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου, στήν ποιμαντική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνήκει ὁ τόπος πραγματοποιήσεως τοῦ Συνεδρίου, εἰς τό ὁποῖον ἔλαβε μέρος, ὡς εἰσηγητής, ἀλλά δέν τό ἔπραξε.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποδοκιμάζει καί ἀποκηρύσσει τίς δηλώσεις αὐτές τοῦ Πρωτ/ρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ, μέ τίς ὁποῖες ὑπονομεύεται τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τό ἡμιαυτόνομον Καθεστώς τῆς Ἐκκλησίας μας, διακηρύσσει δέ γιά μιά ἀκόμη φορά πώς ἡ Κρήτη εἶναι ὑπερήφανη γιά τήν Ἐκκλησιαστική της ἀναφορά στόν Οἰκουμενικό Θρόνο, ἡ Ἐκκλησία της μέ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐγενῆ καί ἡρωϊκό λαό της, ἀκολουθεῖ σταθερά τίς Πατρικές Παραδόσεις της καί συνεπής πρός τό πνεῦμα τοῦ Μεγάλου Ἐθνάρχου Κρητικοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὁ ὁποῖος μέ εἰδικό Νόμο κατωχύρωσε τήν σχέση αὐτή, εἶναι ἀποφασισμένη, μέ κάθε θυσία, νά διαφυλάξει αὐτό τό ἱερό προνόμιο καί νά μήν ἐπιτρέψει σέ κανένα, τώρα καί στό μέλλον, νά ἀλλοιώσει τό Ἐκκλησιαστικό Καθεστώς της, τό ὁποῖον ἀπορρέει ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν μακραίωνα Παράδοσή της, ἀποτελεῖ δέ τιμή γιά τήν Κρήτη καί τήν Ἱστορία της καί ἐγγύηση γιά τίς προοπτικές της.

 

We’ll the right champion without knowing who you’re not going to the whole collection in Solo Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic lol & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue & Dynamic Queue &