Ἀνακοινωθέν 6.5.2004

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 6 Μαΐου 2004 σέ Τακτική Συνεδρία. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διερμηνεύουσα τά αἰσθήματα τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου, διατρανώνει πρός κάθε κατεύθυνση γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀταλάντευτη ἀφοσίωσή της στόν μαρτυρικό Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος εἶναι καί παραμένει ἀνά τούς αἰῶνες τό Ἐκκλησιαστικό Κέντρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἡ ἀμφισβήτηση τῶν κανονικῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, καί μάλιστα μέ ἐπίκληση τῆς «λαϊκῆς πλειοψηφίας», ὁδηγεῖ σέ διασάλευση τήν κανονική τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί ἡ μακραίωνη ἀνά τούς αἰῶνες Ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία διαφύλαξε τήν ἐκκλησιαστική τάξη μέ «Πρῶτον εἶναι» τόν Κωνσταντινουπόλεως. Κάθε παρέκκλιση ἀπ΄ αὐτήν διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁδηγεῖ σέ συρρίκνωση τόν Ἑλληνισμό.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς ἐντιμότατους Ἄρχοντες, τόν εὐσεβῆ Λαό καί τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως τῆς Μεγαλονήσου γιά τήν ἀφοσίωση καί τήν συμπαράσταση πού ἐκδηλώνουν πρός τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἐκκλησία.