Ἀνακοινωθέν 1.9.2004

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2004 στό Ἡράκλειο σέ Συνοδική Σύσκεψη. Προηγήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ἀπό τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Μακάριο, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὁποία συμπροσευχήθηκαν ὁ Σεβ. Πρόεδρος, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Τιμόθεος, καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀκολούθως τελέσθηκε Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.

Κατά τή Θεία Λειτουργία ἡ Ἱερά Σύνοδος δεήθηκε γιά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιά τόν ἀσθενοῦντα Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Κύριλλο, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου.
Μέ Συνοδικό Γράμμα ἀπέστειλε πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κ. Κ. Βαρθολομαῖο καί τήν περί Αὐτόν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τά σεβάσματά Της καί ὑπέβαλε ἑόρτιες εὐχές.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε γιά τήν θετική ἐξέλιξη τῆς πορείας τῆς ὑγείας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Κυρίλλου καί γιά τή μετάβασή του στήν Ἀμερική καί τοῦ ἀπέστειλε μέ Συνοδικό Ἒγγραφο τίς εὐχές Της γιά τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς κλονισθείσης ὑγείας του καί γιά τήν σύντομη ἐπάνοδό του.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικείμενης ἔναρξης τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ, Σχολικοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται μέ πολλή ἀγάπη στούς διδάσκοντες καί διδασκομένους κάθε βαθμίδας πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό ἐμπεδόμοχθο ἐκπαιδευτικό ἔργο τους. Μέ πολλή χαρά συγχαίρει θερμά τούς ἐπιτυχόντες στίς ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τους στίς Σχολές τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως καί εὐλογεῖ ὅλη τή νεολαία τοῦ τόπου μας.

Γιά τήν καθιερωμένη ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κατά τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἑορτή τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τό καθῆκον καί τήν εὐθύνη ὅλων μας γιά τό περιβάλλον, μέσα στό ὁποῖο μᾶς τοποθέτησε ὁ Θεός μέ τήν ἐντολή νά τό διαφυλάττομε ἀπό τήν συνεχῶς αὐξανόμενη οἰκολογική καταστροφή.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά συνέλθει στήν καθιερωμένη Τακτική Συνεδρία τοῦ Ὀκτωβρίου τήν 19η τοῦ μηνός.