Ἀνακοινωθέν 7.12.2004

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 7η Δεκεμβρίου 2004 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη Σύνοδο. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης μέ ἀφορμή τίς δοκιμασίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὡς πιστή καί ἀφοσιωμένη θυγατέρα Αὐτῆς συμπαρίσταται, ὅπως πάντοτε, καί δέεται στόν Πανάγαθο Θεό νά ἐνισχύει καί νά διαφυλάττει τό Σεπτό τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πολλή χαρά ἀναγγέλει στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου, ὅτι τήν προσεχῆ Πέμπτη, 9-12-2004 καί περί ὥρα 13.30΄ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Κρητικός Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Κ. Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ θά ἀφιχθεῖ στήν Κρήτη καί καλεῖ ὅλους τούς πιστούς στήν ἐπίσημη ὑποδοχή, πού θά λάβει χώρα ἀμέσως μετά στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου καθώς καί σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις πού προβλέπονται ἀπό τό πρόγραμμα, τό ὁποῖον ἔχει ἤδη γνωστοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης.

Τέλος, γιά τίς ἐπερχόμενες ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, εὔχεται σέ ὅλους ὑγεία, δύναμη καί πλούσια τήν εὐλογία ἀπό τόν Γεννηθέντα στήν Βηθλεέμ Κύριο.