Ἀνακοινωθέν 26.5.2005

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς τακτικήν Συνεδρίαν σήμερον 26ην Μαΐου 2005 ἐν Ἡρακλείῳ, παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἠσχολήθη μέ τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν γενομένων ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς τήν ἐκλογήν Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Μακάριος.

Ἀκολούθως, μετά ἀπό πρότασιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου, ἡ Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς τήν ἐκλογήν Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Ἀρχιμ. Εὐγένιος Ἀντωνόπουλος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Οἱ ἀνωτέρω ἔδωκαν τά νενομισμένα Μικρά Μηνύματα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὡσαύτως ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξελέξατο τόν Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Κνωσοῦ κ. Εὐγένιον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην Κύριλλον Διαμαντάκην, Ὑπογραμματέα αὐτῆς.

Ἡ Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου, θά τελεσθῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου τό προσεχές Σάββατον 28ην τρεχ. μηνός.

Τά Μεγάλα Μηνύματα τῶν Ἐψηφισμένων θά δοθοῦν ὑπ’ αὐτῶν ἀφ’ ἑσπέρας, Παρασκευήν καί ὥραν 7ην ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου.