Ἀνακοινωθέν 16.2.2006

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2006 στό Ἡράκλειο σέ Τακτική Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.

Μεταξύ ἄλλων συζήτησε τό θέμα τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τούς τρόπους τῆς ἐνίσχυσής του ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας, καί προσεχῶς θά ἀποστείλει σχετική ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία θά διαβασθεῖ σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου.

Ἕνα θέμα πού ἐπίσης ἀπασχόλησε τήν Ἱερά Σύνοδο ἦταν τό θέμα τῆς αἱμοδοσίας, ἐξ αἰτίας τοῦ γνωστοῦ προβλήματος τῆς ἐλλείψεως αἵματος στά Νοσηλευτικά μας Ἱδρύματα. Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει τούς πιστούς μας νά γίνουν αἱμοδότες προσφέροντας ζωή στούς πάσχοντες συνανθρώπους πού τό ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τόν κίνδυνο πού ἀπειλεῖ ὅλους μας ἀπό τήν γρίπη τῶν πτηνῶν καί ἐκφράζει τήν εὐχή νά μήν ἔχουμε κάποιο κροῦσμα στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί τήν προτροπή νά ἐνημερωθοῦμε ὅλοι γιά τό πρόβλημα αὐτό καί νά κάνομε πράξη τίς χρήσιμες συμβουλές τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν.

Ἐπίσης, γνωρίζει ὅτι τό σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπέστειλε στούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας τό χρηματικό ποσό τῶν 219,522,95 ΕΥΡΩ, πού προῆλθε ἀπό τόν ἔρανο πού διενεργήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τήν ὁποία καί εὐχαριστεῖ γιά τήν συμπαράστασή της αὐτή.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου εὔχεται στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουμε ὅλοι μέ μετάνοια καί προσευχή τήν ἐπικείμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.