Ἀνακοινωθέν 24.1.2007

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 24 Ἰανουαρίου 2007 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της, ὅπως ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση, ἡ ἐπιμόρφώση τῶν Κληρικῶν τῆς Κρήτης καί ὁ προγραμματισμός ἐκδηλώσεων κατά Μητροπόλεις γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, μέ τήν εὐκαιρία ἀνακηρύξεως τοῦ 2007, ὡς ἔτους τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ τή συμπλήρωση 1600 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος διακηρύττει πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι, παραμένει πάντοτε ἀταλάντευτα πιστή στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Με ἀφορμή τήν ἐπικείμενη ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, εὔχεται στούς δασκάλους ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν βαθμίδων καί στή μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία τοῦ Νησιοῦ μας, ἐνίσχυση ἀπό τόν Θεό, φωτισμό καί πρόοδο.
Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, εὔχεται στόν εὐλογημένο λαό τῆς Κρήτης κατά τήν ἐπικείμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εὐλογημένη πορεία πρός τήν Ἀνάσταση.