Ἀνακοινωθέν 2.7.2007

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα 2 Ἰουλίου 2007 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησε καί τό θέμα τῶν πρόσφατων πυρκαγιῶν καί τῶν καταστροφῶν πού προκλήθηκαν σέ δασικές καί ἀγροτολιβαδικές ἐκτάσεις τοῦ Νησιοῦ μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή λύπη της γιά τήν οἰκολογική καταστροφή πού συνεπάγονται τά φαινόμενα αὐτά, καί παρακαλεῖ τόν εὐσεβῆ λαό νά ἐπαγρυπνεῖ γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.