Ἀνακοινωθέν 28.2.2008

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2008 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της, ὅπως ἡ ἵδρυση Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ τήν ἐπωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση καί ἄλλα.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου εὔχεται στούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουμε ὅλοι μέ μετάνοια καί προσευχή τήν ἐπικείμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.