Ἀνακοινωθέν 4.8.2008

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 4 Αὐγούστου 2008 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πολλή χαρά ἀνακοινώνει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν 16ην Ὀκτωβρίου 2008 στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου, τήν ἀρχαία Γόρτυνα καί τούς Καλούς Λιμένες, στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ 2008 ὡς ἔτους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, χαρακτηρίζει δέ τήν ἐπίσκεψη αὐτή ὡς μέγα καί μοναδικό ἐκκλησιαστικό γεγονός γιά τήν Κρήτη. Γιά τήν ὀργάνωση τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων ἀποφασίστηκε ἡ σύσταση εἰδικῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς στήν ὁποία θά μετέχουν ἐκπρόσωποι ἐκκλησιαστικῶν καί τοπικῶν Φορέων.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἰσχύ σχετικοῦ νόμου καί στήν Πατρίδα μας, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τήν καύση τῶν νεκρῶν, ὅπως ἔχει ἐκφρασθεῖ καί σέ προηγούμενη Ἀνακοίνωσή της, ἐνημερώνει τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας ὅτι, ὄχι ἡ καύση, ἀλλά ἡ ταφή τῶν νεκρῶν ἀπορρέει ἀπό τή Θεολογία καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, φανερώνει δέ τόν σεβασμό μας πρός τή μοναδική ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἱερότητα τοῦ σώματός του.

Σέ σχέση μέ τίς συζητήσεις πού γίνονται γιά τήν προαιρετική παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα τῆς Δευτοροβάθμιας Ἐκσπαίδευσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα, ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά παραμείνει στή δημόσια ἐκπαίδευση ὡς ἔχει, διότι εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιά τήν προαγωγή τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Παραδόσεως τοῦ τόπου μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν ὄψει τοῦ αὐξημένου κινδύνου τῶν πυρκαϊῶν κατά τήν θερινή περίοδο, τήν ὁποία διανύομε, ἀπευθύνει ἔκκληση πρός ὅλους τούς κατοίκους καί τούς ἐπισκέπτες τῆς Μεγαλονήσου μας γιά τήν προσοχή καί τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, εὔχεται δέ σέ ὅλους καλό καί εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο.