Ἀνακοινωθέν 6.10.2008

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 6 Ὀκτωβρίου 2008 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς ἐπικείμενης ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν 16ην Ὀκτωβρίου 2008 στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου, τήν ἀρχαία Γόρτυνα καί τούς Καλούς Λιμένες, στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ 2008 ὡς ἔτους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, καθώς καί μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἐξαιρετικῆς ἱστορικῆς σημασίας ἐπίσκεψη αὐτή, καλεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες, τίς Ἀρχές καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου νά συμμετάσχουν στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού θά γίνουν μέ τήν εὐθύνη τῆς εἰδικῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί νά λάβουν τίς εὐχές καί εὐλογίες τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν μας.