Ἀνακοινωθέν 18.11.2008

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 18 Νοεμβρίου 2008 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἱστορική ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν 16ην Ὀκτωβρίου 2008 στήν Πόλη τοῦ Ἡρακλείου, τήν ἀρχαία Γόρτυνα καί τούς Καλούς Λιμένες, στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ 2008 ὡς ἔτους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐκφράζει πολλές εὐχαριστίες στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες, τίς Ἀρχές καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου γιά τήν ἀθρόα συμμετοχή τους εἰς τήν Ὑποδοχή καί ὅλες τίς ἐκδηλώσεις γιά τούς Ὑψηλούς Ἐπισκέπτες.

Μέ τήν εἴσοδό μας στήν Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων καί τίς ἐπικείμενες ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, εὔχεται σέ ὅλο τόν λαό τοῦ Θεοῦ ὑγεία, δύναμη καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου.