Ἀνακοινωθέν 10.3.2009

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 10 Μαρτίου 2009 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Στα πλαίσια τῶν ἐργασιῶν της, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή συμπαράστασή της σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου, οἱ ὁποῖοι μέ πολύ μόχθο καί ἱδρῶτα, καί μάλιστα συχνά κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες, ἀγωνίζονται καθημερινά νά ἐπιβίωσουν ἀνάμεσα στίς δύσκολες οἰκονομικές συγκυρίες πού ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει, καί ἐπικαλεῖται γιά τόν καθένα χωριστά τήν δύναμη καί τήν βοήθεια τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εὔχεται ὅλοι μας, Κλῆρος καί Λαός, νά διανύσουμε μέ ὑγεία καί ἀνεξάντλητες δυνάμεις τό πνευματικό τοῦτο στάδιο καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε μέ ἀληθινή χαρά τό Ἅγιο Πάσχα καί τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.