Ἀνακοινωθέν 8.2.2010

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2010 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατανοώντας τήν ἀγωνία πού βιώνουν οἱ ἄνθρωποι τῆς Μεγαλονήσου, ἐξ αἰτίας τῆς παγκόσμιας «οἰκονομικῆς κρίσεως», ἐκφράζει τήν συμπαράστασή της, ἰδιαίτερα στούς οἰκονομικά ἐμπερίστατους. Καλεῖ δέ ὅλους, νά ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά ἀγωνισθοῦμε μέ ταπείνωση καί ἐλπίδα στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό γιά νά διέλθουμε δυνατώτεροι.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη σέ λίγες μέρες τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εὔχεται στόν πιστό λαό τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουμε ὅλοι μέ μετάνοια καί προσευχή τήν ἐπικείμενη περίοδο καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.