Ἀνακοινωθέν 22.9.2010

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρίες, τήν 21η καί 22α Σεπτεμβρίου 2010, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μεταξύ ἄλλων, ἐμελέτησε τά πολύ ἐπωφελῆ γιά τήν Ἐκκλησία Κρήτης ἄρθρα τοῦ Ν.3848/19-5-2010, πού ψηφίσθηκε πρόσφατα ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία, καί ἀφοροῦν στήν δυνατότητα πού παρέχεται πλέον σ’ αὐτήν νά ἐκδίδει, μέ ἔγκριση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Κανονισμούς καί Διοικητικές Πράξεις κανονιστικοῦ περιεχομένου γιά τήν ρύθμιση τῶν ἐσωτερικῶν θεμάτων της.

Κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῶν Συνεδριῶν της, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε παμψηφεί στή θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως αὐτῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο Διαμαντάκη καί στή θέση τοῦ Ὑπογραμματέως, τόν Ἱερολ. Διάκονο Πρόδρομο Ξενάκη.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ καί Σχολικοῦ ἔτους, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐγκαρδίως χαιρετίζει τούς μαθητές, τούς σπουδαστές, τούς δασκάλους καί καθηγητές τῶν Σχολείων τῆς Κρήτης, ὅλων τῶν βαθμίδων, καί εὔχεται σέ ὅλους ὑγεία καί πρόοδο. Χαιρετίζει ἐπίσης ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Κρήτης καί εὔχεται σέ ὅλους εἰρήνη, δύναμη καί κουράγιο στούς δύσκολους καιρούς μας.