Ἀνακοινωθέν 7.12.2010

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2010 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως στίς μέρες μας, ἀφουγκράζεται μέ στοργή τίς ἀγωνίες καί τά προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζουν πολλοί ἀπό τούς συνανθρώπους μας, λόγῳ τῆς δύσκολης σημερινῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας, καί καλεῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, μέ ἀφορμή τίς ἐπικείμενες Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, νά ἐναποθέσουμε τίς ἐλπίδες μας εἰς τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, εὐχόμενη σέ ὅλους ὑγεία, δύναμη καί πλούσια τήν εὐλογία Του.