Ἀνακοινωθέν 14.4.2011

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 14 Ἀπριλίου 2011 στό Ἡράκλειο σέ Τακτική Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός της.

Μεταξύ τῶν ἄλλων θεμάτων, συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις γιά τό σημαντικό θέμα τοῦ περιορισμοῦ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Δημόσιας Διοίκησης τῶν διορισμῶν τῶν Ἐφημερίων. Ἕνα γεγονός τό ὁποῖο δημιουργεῖ, ἰδιαιτέρως αὐτή τήν κατανυκτική περίοδο τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, προβλήματα λειτουργίας στίς Ἐνορίες τῆς ἐρημωμένης ὑπαίθρου μας, τήν ὁποία ἐνσυνείδητα ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπομείνει ἀκόμη στα χωριά μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος χαιρετίζει μέ ἱκανοποίηση τήν πρόσφατη Ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τήν παραμονή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς σχολικές αἴθουσες.Ἡ Ἀπόφαση αὐτή ἐκφράζει καί προβάλλει τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό ἀπέναντι στά θρησκευτικά σύμβολά μας.

Καθώς εὑρισκόμαστε στό τέλος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί στήν ἀρχή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας τῶν πανσέπτων Παθῶν τοῦ Κυρίου, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καλεῖ τόν εὐσεβῆ Λαό τοῦ Θεοῦ νά συμμετάσχει βιωματικά στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὡς Σύνοδος ἀφουγκραζόμαστε καί κατανοοῦμε τά ποικίλα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ὁ Λαός τῆς Μεγαλονήσου μας, κυρίως λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, συμπάσχομε μαζί του καί δεόμαστε στόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο, γρήγορα νά χαρίσει ἀναστάσιμη χαρά, δύναμη, αἰσιοδοξία καί ἀνακούφιση σέ ὅλους.