Ἀνακοινωθέν 23.7.2012

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 23 Ἰουλίου 2012, στό Ἡράκλειο σέ συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 1ης ἕως 4ης Σεπτεμβρίου 2012, στίς Ἱερές Μητροπόλεις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί Κισάμου καί Σελίνου καί καλεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες, τίς Ἀρχές καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Κρήτης νά συμμετάσχουν στίς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θά πραγματοποιηθοῦν ἐκεῖ.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε γιά μιά ἀκόμη φορά τό μεῖζον θέμα τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσεως καί τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων τῶν πτωχῶν συνανθρώπων μας καί ἐτόνισε τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη δομῶν κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, μέ τή διανομή τροφίμων, ρουχισμοῦ, φαρμάκων καί ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος σέ συνεργασία μέ τίς Ἀδελφότητες τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τίς Ἐνορίες, τούς Ἐφημερίους, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τους, τούς Συνδέσμους Ἐφημερίων καί τούς λοιπούς φορεῖς ἐκκλησιαστικῆς προσφορᾶς, ἀποφάσισε νά προεκτείνει καί νά ἐνισχύσει τίς ὑπάρχουσες σέ παγκρήτιο ἐπίπεδο φιλανθρωπικές δράσεις, τήν ὀργάνωση συσιτίων καί τή διανομή τροφίμων, ἐνδυμάτων, φαρμάκων, γιά τήν ἐνίσχυση καί τήν ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν καί νεόπτωχων συνανθρώπων μας στή Μεγαλόνησο Κρήτη.