Ἀνακοινωθέν 28.1.2013

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 28 Ἰανουαρίου 2013 στό Ἡράκλειο, σέ δεύτερη Συνεδρία ἀπό τήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, καί μεταξύ τῶν ἄλλων ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως δέ μέ θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἱερές Μονές, τούς Ἱερούς Ναούς καί τόν Ἱερό Κλῆρο.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στούς διδάσκοντες καί διδασκομένους κάθε βαθμίδας τῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Μεγαλονήσου, πού καί αὐτοί ὑφίστανται τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, πλούσια τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἀληθινοῦ σκοποῦ τῆς γνώσεως, μέ γνώμονα τόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό, τήν χριστιανική παιδεία καί τό ἦθος τοῦ Γένους μας.